FAPRO B.V. Trappen en Balustrades

Bedrijfsprofiel

Een trap en balustrade kan, afhankelijk van de omgeving waar deze wordt toegepast, beeldbepalend en verfraaiend zijn. Soms is het ontwerp eenvoudig en is de uitvoering duidelijk bepaald en soms is het ontwerp uitdagend en wordt er deskundig advies op het gebied van trappen met de bijbehorende regelgeving verlangd.

Alle trappen en balustrades worden door ons op maat gemaakt.
Voorafgaand aan de engineering wordt op de bouw ter plekke de situatie geïnventariseerd en ingemeten. Aan de hand van de verzamelde informatie, het bestek en de in de opdracht vastgelegde uitvoering worden tekeningen en indien gewenst controleberekeningen gemaakt. De tekeningen worden naar keuze op papier of digitaal ter goedkeuring aangeboden. Na het verwerken van eventuele opmerkingen en de uiteindelijk verkregen goedkeuring worden de productietekeningen vervaardigd.
Tijdens het gehele traject vanaf inmeten tot aan de montage bezoeken wij, in overleg met de opdrachtgever, geregeld de bouw om de kans op ongewenste verrassingen te minimaliseren en daarmee stagnatie tijdens de montage te voorkomen.

Voor elk ontwerp heeft FAPRO de benodigde expertise en jarenlange ervaring in huis wat garant staat voor een kwalitatief hoogwaardig product. Op deze wijze wordt geheel beantwoord aan de verwachting van de klant en het beeld wat de architect voor ogen heeft.

Door de ontwerpprocessen, materiaalkeuzes en productiemethodes continu te innoveren zijn we in staat om iedere uitdaging aan te gaan.
Kwaliteit, communicatie, betrouwbaarheid en het realiseren van een afgesproken (korte of lange termijn) planning liggen bij FAPRO door het strikt managen van de projecten op hoog niveau.

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.