FAPRO B.V. Trappen en Balustrades

Particulier

De stap om als particulier rechtstreeks een trappenfabrikant te benaderen bleek in het verleden vaak groot waardoor het contact met ons vaak via een tussenpartij tot stand kwam. Echter zien we de laatste jaren een positieve ontwikkeling welke zich uit in een steeds sterker wordende rechtstreekse interesse uit de particuliere markt. Naast nieuwbouw gaat het ook vaak om renovatie of het opwaarderen van een bestaande woning. Een bestaande trap of balustrade wordt dan vervangen door een op maat gemaakte trap of balustrade. Maar ook het vervangen van de klassieke houten stokleuning door een RVS buisleuning behoort tot de mogelijkheden.

Luisterend naar de wens van de klant wordt in overleg een ontwerp gemaakt en vervolgens uitgewerkt tot een definitieve uitvoering.

Producten voor uw eigen woning beperken zich niet tot de standaard artikelen die bij de bouwmarkten in de schappen liggen! Een stukje maatwerk voor een acceptabele prijs behoort ook zeer zeker tot de mogelijkheden.

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.