FAPRO B.V. Trappen en Balustrades

Zakelijk

Voor en in samenwerking met onze zeer gewaardeerde klanten in de zakelijke markt hebben we heel wat mooie en uitdagende projecten mogen realiseren.

Meer en meer ervaren we dat er in en soms zelfs voor het bouwproces beroep wordt gedaan op onze adviserende rol als trappenfabrikant. In de relatie met onze klanten is dit dan ook een belangrijk onderdeel waar we extra aandacht aan geven. Het is de kunst om een juiste balans te vinden tussen hetgeen de opdrachtgever wenst en de uitvoerende partijen (aannemer en FAPRO) binnen het vastgestelde budget worden geacht te realiseren.

Het vroegtijdig betrokken raken bij het bouwproces heeft bewezen een zeer positief, stroomlijnend en kostenbesparend effect te hebben.

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.